Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.:

 

ŽÁDOST O ZASLÁNÍ INVESTIČNÍCH PLÁNŮ OBCE PRO ROK 2017 + ODPOVĚĎ

 doc

   

 

 

  ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ OHLEDNĚ TŘÍDĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY + ODPOVĚĎ

 doc

 
 
 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ OHLEDNĚ SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + ODPOVĚĎ
 
 
doc
 
 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ OHLEDNĚ PŘÍPADNÉ SPOLUPRÁCE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU OBALŮ, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Z OBALŮ A ROZVOJI SÍTĚ PRO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ + ODPOVĚĎ
 
 
doc
 
 
 
 
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE OHLEDNĚ PROBLÉMŮ SE ŠKODLIVÝMI PTÁKY + ODPOVĚĎ
 
doc

Fotogalerie

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search