Úřední deska
SČVK - vodné a stočné za rok 2016
Úterý, 02 Květen 2017 07:19
 
doc
 
Návrh závěrečného účtu obce Skršín za rok 2016
Úterý, 11 Duben 2017 09:04

1. TEXTOVÁ ČÁST

doc

 

 

2. TABULKOVÁ ČÁST

doc

 

 

3. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

doc

 

 

4. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

doc

 

 

5. ROZVAHA

doc

 

 

6. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

doc

 

 

7. PŘÍLOHA

doc

 
Výzva vlastníkům nemovitostí
Pondělí, 12 Září 2016 11:31
 
doc
 
Sociálně právní ochrana dětí
Pondělí, 22 Prosinec 2014 08:47

Obecní úřad Skršín je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Skršín
Středa, 05 Listopad 2014 18:03

 

 

doc
 


Fotogalerie

deska

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main page Contacts Search Contacts Search