Úřední deska
Oznámení o vystavení návrhu KOPÚ v k. ú. Kozly u Loun
Pondělí, 17 Červenec 2017 10:28
 
doc
 
Záměr pronájmu plochy
Úterý, 13 Červen 2017 09:38
 
doc
 
Výzva vlastníkům nemovitostí
Pondělí, 12 Září 2016 11:31
 
doc
 
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
Čtvrtek, 03 Březen 2016 17:32

Obec Skršín

Skršín 48, 434 01 Most

tímto

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK

a poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a v souladu s dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Celý článek...
 
Sociálně právní ochrana dětí
Pondělí, 22 Prosinec 2014 08:47

Obecní úřad Skršín je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Skršín
Středa, 05 Listopad 2014 18:03

 

 

doc
 


Fotogalerie

deska

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main page Contacts Search Contacts Search