Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Obec Skršín

Skršín 48, 434 01 Most

tímto

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK

a poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a v souladu s dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Obecní úřad Skršín je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

Fotogalerie

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search