Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Skršín - nejsvětější TrojiceObecní úřad Skršín je správním celkem sestávající se ze tří obcí Skršína, Dobrčic a Chrámců.

Nyní v obcích žije 237 stálých obyvatel, několik chalupářů využívajících své domky k rekreačním účelům a zahrádkáři slučující se do zahrádkářské kolonie.

První písemné dokumenty se váží u obce Skršín k roku 1100 u Dobrčic k datu roku 1333 a u Chrámců k roku 1381.

Nadmořská výška obcí je u Skršína 368 metrů nad mořem, u Dobrčic 396 metrů nad mořem a u Chrámců 375 metrů nad mořem. Pro znalce Mostecka stačí jenom dodat, že nejvýše postavený hrad nad městem Most Hněvín, je v nadmořské výšce 362 metrů nad mořem.

Nejvíce obyvatel, kteří žili v těchto obcích, je zaznamenáno v roce 1890, kdy v 99 domech žilo 525 obyvatel. Nejméně obyvatel pak bylo zaznamenáno v roce 1970, kdy v 53 domech žilo 187 obyvatel.
Skršín 1930
Ve všech obcích převažovala zemědělská výroba. Chrámce jsou historicky proslulé svým ovocnářstvím a vinařstvím. V dalších obcích pak převládalo pěstování polních plodin, krmných směsí a živočišná výroba. Celkově bylo v obcích hospodařeno na necelých sedmi stech hektarech.
V obcích není škola a tak děti dojíždějí do základní školy v Obrnicích nebo do Mostu.

Mateřská školka je po dohodě využívána v sousedních Lužicích event. MŠ v Mostě.

Lékařská ordinace je zřízena v obci Skršín v budově obecního úřadu a ordinační hodiny praktického lékaře jsou jedenkrát v týdnu, vždy ve čtvrtek. Další odborná lékařská pracoviště jsou v Mostě ve vzdálenosti cca 12 km.

Spojová obslužnost je slušná jen přímo v obci Skršín, kde je možno využít autobusového spojení . V Chrámcích a Dobrčicích je doprava omezena na školní spoje.

Sloup Ecce homoMezi historické zajímavosti patří sousoší Nejsvětější trojice na návsi ve Skršíně a dále celý areál zámku v Chrámcích, kde nalezneme také sochu svatého Jana Nepomuckého a sloup Ecco Homo.

Obchod se smíšeným zbožím je pouze ve Skršíně a rovněž je zde v provozu jedna restaurace "U strážného anděla". V obci Dobrčice je hostinec.

Co vám nabídnou podnikatelé v obcích?
Autoopravnu, autodopravu, vedení účetnictví, stavební firmy a zámečnictví. Můžete zde zakoupit kvalitní košer vína z vlastní produkce, nebo vína dovážená od moravských vinařů. Ekologické sady nabízejí ovoce, sušené ovoce, mošty a výrobu vlastních destilátů. Do budoucna chystají i výrobu džemů.

Výpěstky pro okrasnou zahradu vám nabídnou místní pěstitelé.

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search