Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Obec Skršín

Skršín 48, 434 01 Most

tímto

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK

a poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a v souladu s dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

 

výzva k podání nabídek (formát PDF)

krycí list nabídky (formát DOC)

čestné prohlášení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávené mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (formát DOC)

seznam stavebních prací provedených dodavatelem (formát DOC)

smlouva o dílo – návrh (formát DOC)

seznam subdodavatelů (formát DOC)

výkaz hřiště, Obec Skršín - HSO (formát XLS)

výkaz hřiště, Obec Skršín - přístupová komunikace (formát XLS)

výkaz hřiště, Obec Skršín - rekapitulace (formát XLS)

 

výkresová dokumentace HSO:

výkres č.1 PZ (formát PDF)

výkres č.2 STZ (formát PDF)

výkres č.3 (formát PDF)

výkres č.4 (formát PDF)

výkres č.5 (formát PDF)

výkres č.6 (formát PDF)

výkres č.7 (formát PDF)

výkres č.8A (formát PDF)

výkres č.8B (formát PDF)

výkres č.8C (formát PDF)

výkres č.8D (formát PDF)

 

výkresová dolumentace komunikace:

údaje o stavbě (formát PDF)

obrázek C2 (formát PDF)

obrázek C3 (formát PDF)

obrázek D TZ (formát PDF)

obrázek D TZ - dodatek (formát PDF)

obrázek D1 (formát PDF)

obrázek D1-2 (formát PDF)

obrázek D2 (formát PDF)

obrázek D3 (formát PDF)

obrázek D4-1 (formát PDF)

obrázek D4-2 (formát PDF)

obrázek D4-3 (formát PDF)

obrázek D4-4 (formát PDF)

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search