Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

Dne 22. 5. 2019 byl na Úřední desce obce Skršín zveřejněn návrh Závěrečného účtu obce Skršín za rok 2018 se všemi zákonnými náležitostmi. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně do data zasedání zastupitelstva, kdy bude Závěrečný účet obce schvalován nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search