Archiv úřední desky

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 13.04.2022 29.04.2022
Pozvánka na 21. zasedání ZO 28.04.2022 05.05.2022
Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 2.03.2022 17.03.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - změna dopravního režimu Dobrčice 3.02.2022 21.2.2022
Pozvánka na 20. ZO 8.02.2022 15.02.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe 28.01.2022 14.2.2022
Integrovaná strategie Ústeckochomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 20.01.2022 06.02.2022
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - k.ú. Dobrčice 13.12.2021 30.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice 14.12.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice - SITUACE 14.12.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 27.11.2021 13.12.2021
Pozvánka na 19. jednání ZO Skršín 07.12.2021 14.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - opravy komunikací v roce 2022 27.11.2021 13.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - průtah obcí Skršín 16.11.2021 02.12.2021
Pozvánka na 18. jednání ZO Skršín 22.11.2021 29.11.2021
Pozvánka na 17. zasedání ZO Skršín 04.10.2021 12.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb 23.09.2021 09.10.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - pozvánka na 1. zasedání OVK 09.09.2021 14.09.2021
Volby do PS Parlamentu ČR - počty a sídla volebních okrsků 24.08.2021 08.10.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 16.09.2021 1.10.2021
Oznámení o konání opakované dražby 12.08.2021 22.09.2021
Pozvánka na 16. ZO Skršín 1.09.2021 14.09.2021
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - propad vozovky Skršín 17.08.2021 03.09.2021
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu - zvýšení bezpečnosti v obci Skršín 28.07.2021 13.08.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/22, k. ú. Skršín 24.06.2021 31.07.2021
Dražební vyhláška - Dobrčice 21.06.2021 29.07.2021
Pozvánka na 15. jednání ZO Skršín 15.06.2021 22.06.2021
Oznámení na úřední desce - Ústecký kraj - Střednědobý výhled a Závěrečný účet 05.06.2021 21.06.2021
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020 05.06.2021 21.06.2021
Střednědobý výhled Ústeckého kraje na roky 2022-2026 05.06.2021 21.06.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
Návrh OOP - Národní plán povodí LABE 31.05.2021 18.06.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k. ú. Skršín 20.05.2021 14.06.2021
Ceny vodného a stočného za rok 2020 22.04.2021 23.05.2021
Dražební vyhláška 15.04.2021 02.06.2021
Rozhodnutí - povolení výjimky - pohyb motorových vozidel mimo silnice - se souhlasem CHKO 19.05.2021 3.06.2021
Veřejná vyhláška - OOP - RADIOLOKÁTOR HRUŠOVANY 10.05.2021 26.05.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Pozvánka na 14. zasedání ZO Skršín 11.05.2021 18.05.2021
Usnesení vlády ČR č. 146 - 147 29.03.2021 XX.XX.XXXX
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Polerady 08.04.2021 23.04.2021
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Razice 07.04.2021 22.04.2021
Veřejná vyhláška - Lesní ekosystémy 31.03.2021 15.04.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - místní úprava provozu - Parkoviště Skršín 22.03.2021 07.04.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - DBO Skršín - Parkoviště 16.02.2021 4.3.2021
Pozvánka na 13. ZO Skršín 16.02.2021 23.02.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 09.01.2021 25.01.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/21, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 532/1, k.ú. Dobrčice u Skršína 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 576/3, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu plochy - autobusové čekárny 9.12.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 06.11.2019 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled obce Skršín na roky 2020-2022 06.11.2019 31.12.2020
Oznámení na úřední desce 06.11.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - DBO Chrámce - místní úprava provozu 9.12.2020 28.12.2020
Oznámení k návrh Rozpočtu na rok 2021 a návrhu Střednědobého výhledu na roky 2022-2023 18.11.2020 08.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 18.11.2020 08.12.2020
Návrh Střednědobého výhledu na roky 2022-2023 18.11.2020 08.12.2020
Pozvánka na 12. zasedání ZO Skršín 1.12.2020 08.12.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - Chrámce - Oprava a rekonstrukce chodníků 22.10.2020 09.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 21.10.2020 05.11.2020
Pozvánka na 11. ZO Skršín 13.10.2020 20.10.2020
Pozvánka a program na 10. ZO Skršín 1.10.2020 8.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - telefonní číslo pro hlasování do zvláštní přenosné schránky 22.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Vyhlášení voleb 17.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Žádost o vydání voličského průkazu 17.09.2020 30.09.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Pokyny pro voliče na drive-in 16.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - Volební stanoviště Most - voliči v karanténě 16.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 22.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - první jednání okrskové volební komise 3.09.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - rok 2020 - informace dle zákona č. 130/2000 3.08.2020 3.10.2020
Pozvánka a program na 9. ZO Skršín 2.09.2020 10.09.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 565/3, K.Ú. SKRŠÍN 07.07.2020 31.08.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 532/1, K.Ú. DOBRČICE U SKRŠÍNA 07.07.2020 31.08.2020
Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - aktualizace 2020 29.07.2020 13.08.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 2. aktualizace ZÚR ÚK 22.07.2020 06.08.2020
Pozvánka na 8. ZO Skršín 22.06.2020 30.06.2020
Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019 3.06.2020 22.06.2020
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočně za rok 2019 30.04.2020 31.05.2020
Záměr pronájmu nemovitosti ppč. 43/1 29.04.2020 01.06.2020
Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020 27.04.2020 27.05.2020
Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020 09.04.2020 11.05.2020
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 30.04.2020
Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 v plném znění 12.03.2020 28.04.2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Rozvaha za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Příloha za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 - zkrácené znění 12.03.2020 28.04.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 25.02.2019 28.2.2020
OZV č. 1/2020 - místní poplatky za veřejná prostranství 29.1.2020 14.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích 07.01.2020 22.01.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích - Dobrčice 08.01.2020 24.01.2020
OZV č. 1/2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 2/2019 - místní poplatky za psy 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 3/2019 - místní poplatky za veřejné prostranství 06.11.2019 24.11.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení stavebního povolení 17.10.2019 3.11.2019
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 30.03.2019

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.