Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Obecní úřad Skršín nevede žádný veřejně přístupný rejstřík. Poskytuje občanům možnost do těchto rejstříků nahlédnout na počítači s veřejným internetem.

 

Nahlížení do katastru - Nahlížení do katastru nemovitostí

 

Další registry a rejstříky zde Rejstříky a registry

 

Obchodní rejstřík - www.justice.cz

 

Ministerstvo financí - www.mfcr.cz

 

Sbírka zákonů - http://mvcr.cz

 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - http://www.irz.cz/

 

Vše o volbách - http://www.volby.cz/

 

Krajský úřad Ústeckého kraje - http://www.kr-ustecky.cz/

 

Magistrát města Mostu - http://www.mesto-most.cz/magistrat.asp?p1=1158

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ!!!

PORUCHY SČVK - 840 111 111

PORUCHY PLYN RWE - 1239

PORUCHY ELEKTŘINA ČEZ - 840 850 860

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search