Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka www.skrsin.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Stránka splňuje všechna doporučení W3C pro standard XHTML 1.0 strict.

 

Prohlížení dokumentů v PDF

 

Na našem serveru jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč AcrobatReader na stránce Adobe.