• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Obecní úřad Skršín je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 
 
 
Oznámení o zahájení veřejné sbírky
 
 
doc
 
 
 
 
 
Důvod uspořádání veřejné sbírky
 
doc

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat