Profil zadavatele: Obec Skršín

 

Ev. Číslo Předmět zakázky Druh řízení

Datum zahájení

(Datum zveřejnění výzvy)

Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ
 2/2021

„Oprava krytu návsi Dobrčice"

veřejná zakázka malého rozsahu

17.9.2021  30.09.2021

Výzva

Přílohy

1/2021

„Domácí čistírna odpadních vod v Chrámcích"

veřejná zakázka malého rozsahu

 24.8.2021  09.09.2021

Výzva k podání nabídek

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek

 01/2020

„Oprava místní komunikace v Chrámcích“

veřejná zakázka malého rozsahu

 24.8.2020  10.09.2020

 zakázka zadána

Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,

Smlouva o dílo - Herkul

Dodatek ke smlouvě

 01/2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

veřejná zakázka malého rozsahu

 02.03.2016  07.04.2016

 zakázka zadána (smlouva o dílo, Usnesení 1,
Usnesení 2, odstoupení vítězné firmy)

 

Legenda
 
- veřejná zakázka neukončena
 
- veřejná zakázka zadána
 
- veřejná zakázka zrušena
 
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky