Revitalizace návsi ve Skršíně

Od roku 2011 došlo k postupným úpravám návsi ve Skršíně. Byla zrekonstruována fontána, opraven chodník, komunikace. Fotografie ukazují, jaký byl stav před úpravami a po realizovaných úpravách