Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

1. TEXTOVÁ ČÁST

doc

 

 

2. TABULKOVÁ ČÁST

doc

 

 

3. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

doc

 

 

4. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

doc

 

 

5. ROZVAHA

doc

 

 

6. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

doc

 

 

7. PŘÍLOHA

doc

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search