• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Stavba DČOV Chrámce

Dne 24. 8. 2021 byla na profilu zadavatele Obce Skršín zveřejněna otevřená výzva k podání nabídek  pro VZMR.
ČOV Chrámce - dne 15. 9. 2021 byl zveřejněn protokol o otevírání obálek do profilu zadavatele.
Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - náhled dokumentu zde
Dne 14. 9. 2021 byla na základě usnesení ZO č. 11/16/2021 zadána VZMR společnosti AB PLAST s.r.o.
Dne 6. 10. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo - viz profil zadavatel Obce Skršín.

  

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat