• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Oprava krytu návsi Dobrčice

 

Dne 17. 9. 2021 byla na profilu zadavatele Obce Skršín zveřejněna otevřená výzva k podání nabídek pro VZMR.
Dne 1. 10. 2021 bylo na profilu zadavatele Obce Skršín zveřejněno "Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek".
Dne 12. 10. 2021 byla na základě usnesení ZO č. 07/17/2021 zadána VZMR společnosti Ekostavby Louny s.r.o.
Dne 21. 10. 2021 byl zveřejněn protokol o otevírání obálek do profilu zadavatele.
Dne 21. 10. 2021 byla podepsána Smlouva o dílo - viz profil zadavatel Obce Skršín.
Dne 22. 12. 2021 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - viz profil zadavatel Obce Skršín.

 

 

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat