Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 
 
 
Oznámení o zahájení veřejné sbírky
 
 
doc
 
 
 
 
 
Důvod uspořádání veřejné sbírky
 
doc

Upozornění

Vážení spoluobčané, v souvislosti s problémy se svozem odpadu v zimním období vám sdělujeme, že pokud nedojde ke svezení vašeho odpadu v řádném termínu, svozová firma zajistí svoz v nejbližším možném termínu. Tuto informaci sdělte na OÚ Skršín.

V tomto případě máte možnost si na OÚ převzít odpadové pytle (můžete použít i jakékoliv jiné pytle), které odkládejte vedle své odpadové nádoby. Svozová firma je povinna v tomto případě odvézt kompletní odpad.

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search