Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2018/64

Vydaná: úterý 24.07.2018 11:59 (09:59 UTC)

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský:(KL,ME,MB,NB,PV,PZ,) Liberecký:(CL,) Ústecký od úterý 24.07.2018 12:00 do čtvrtka 26.07.2018 18:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,) Liberecký:(CL,) Ústecký od úterý 24.07.2018 12:00 do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Jihomoravský:(BM,BI,) od úterý 24.07.2018 12:00 do úterý 24.07.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Plzeňský:(PM,) od středy 25.07.2018 12:00 do středy 25.07.2018 18:00

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu. Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 63, rozšiřuje ji o varování před vysokými teplotami a upravuje území rizika vzniku požárů.

Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole.

V teplém vzduchu budou od úterý (24.7.) do čtvrtka (26.7.) vystupovat nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v některých metropolích na 29 až 33 °C.

Od čtvrtka k nám začne od východu pronikat vlhčí a labilnější vzduch, který vzestup teplot nad 31 °C zastaví, zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek, jejichž rizikovost budeme v následujících dnech upřesňovat. V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí přetrvává na našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách. Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou jen lokální a situaci v postižených oblastech nezlepší.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením zdraví v důsledku vysokých teplot:

Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. -Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.

Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.

Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).

Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které byly vydány k déletrvajícímu suchu a nebezpečí vzniku požárů.

Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.

V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.

Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní hasičskou technikou u pole.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík ve spolupráci s VGHMÚř

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index. html?layout=1

Česká obchodní inspekce varuje před novým druhem "šmejdů". Domácnosti obcházejí podvodníci, kteří se představují jako pracovníci České obchodní inspekce (ČOI) a požadují po lidech, aby jim ukázali faktury za elektrickou energii s tím, že jim nabídnou výhodnějšího dodavatele. ČOI varuje občany, v žádném případě se nejedná o pracovníky ČOI, ale o podvodníky. Pokud se s takovou nabídkou služeb setkáte, volejte policii

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search