Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

 

Dobrčice (německy Dobschitz) jsou osada obce Skršín v jihovýchodní části okresu Most v Ústeckém kraji. Nacházejí se v nadmořské výšce 396  metrů. K 1. 9. 2008 bylo v Dobrčicích 28 domů pro trvalý pobyt (z toho jeden ve výstavbě) a 6 rekreačních chalup.

První písemná zráva o Dobrčicích pochází z roku 1333. Původně stála ve vsi tvrz, která patřila vladyckému rodu z Dobrčic, Přestavlk a Říkovic. Tvrz zanikla už před rokem 1549 a pozemky k ní náležející se staly součástí panství bílinské větve Lobkoviců. Obdobný osud potkal i tvrz v nedaleké Lužici a Měrunicích. Pouze sousední panství Chrámce zůstalo nedotčeno. Vesnice patřila do farního úřadu Lužice. Po roce 1848 se stala osadou Skršína. Osada patřila během let do okresu Teplice (1850-1896), Duchcov (1896-1935), Bílina (1935-1960 a Most (od roku 1960).

Obyvatelstvo se živilo především v zemědělství a bylo povětšinou německé národnosti. Po druhé světové válce po odsunu německého obyvatelstva na zkonfiskovaných pozemcích hospodařil státní statek.

V roce 1979 byla část zchátralých hospodářských budov státního statku zdemolována a na jejich pozemcích vystavěny nové objekty. Zachována byla pouze velká stodola, která byla rekonstruována na dvoupodlažní kulturní dům, kde jsou umístěny i garáže pro hasičskou techniku. Vedle rodinných domů zde bylo postaveno několik rekreačních objektů a v roce 1986 vybudována i zahrádkářská kolonie s 52 zahradními domky.

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search