Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

skrsinznak

skrsinvlajka

Znak: V zeleném štítě zlatý obilný snop na stříbrném vrchu s modrým vinným hroznem, provázený po stranách stříbrným pětilistým květem se zlatým středem.

Vlajka:  Zelený list s bílým vrchem vynikajícím z druhé a třetí čtvrtiny dolního okraje listu a dosahujícím do sedmi desetin šířky listu, v něm modrý vinný hrozen. Na vrchu žlutý obilný snop po stranách provázený bílým pětilistým květem se žlutým středem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrh znaku obce vycházel z historického zdroje – historické pečeti obce. Obec má historicky zemědělskou povahu: místní části Skršín a Dobrčice charakterizuje pěstování polních plodin a místní část Chrámce pak ovocnářství a vinařství. Proto jsou v symbolech motivy z pečeti doplněny také figurami hroznů vinné révy a dvou růžovitých květů – růžovitých ve smyslu souborného vyjádření různých ovocných dřevin, jež patří k čeledi růžovitých. Dále je přítomna figura návrší reflektující polohu jednotlivých místních částí pod vrchy, jejichž názvy korespondují se jmény vesnic - Skršínským vrch, Chrámecký vrch, Dob.

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search