• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

 Upozornění:

 

 

 

DŮLEŽITÉ!!! OZNÁMENÍ O ODEČTECH ELEKTROMĚRŮ - VIZ AKTUALITY - OZNÁMENÍ

 

 AKTUÁLNĚ - Nabídka pracovního místa - Obecní úřad Skršín

 

 Vážení spoluobčané, v případě nutnosti vaší osobní návštěvy OÚ Skršín žádáme v souladu

s vládou nařízenými opatřeními v rámci ochrany před nákazou koronavirem, abyste před

návštěvou úřad telefonicky či elektronicky kontaktovali, aby průběh jednání byl zajištěn s ohledem

na maximální ochranu zdraví vás i zaměstnance OÚ.

Do budovy OÚ vstupujte jednotlivě, vždy použijte ochranné prostředky dýchacích cest,

v opačném případě vám nebude umožněn vstup do budovy.

Zdůrazňujeme, abyste záležitosti, které nutně nevyžadují vaší osobní přítomnost, řešili písemnou,

elektronickou či telefonickou cestou.   Telefonní spojení na OÚ - 606 711 713.   

 

obecniurad

Údaje o našich obcích
Skršín, Chrámce a Dobrčice
Historické fotografie
Znak obce

obecní úřad

Organizace, Kontakty
Zastupitelstvo obce, Usnesení ZO
Rozpočet, Závěrečný účet - ARCHIV

vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky, Územní plán

Plán rozvoje sportu, Strategický rozvojový plán 

 

Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb.,Výroční zprávy, GDPR
Krizové řízení, Veřejnoprávní smlouvy

aktualne

Aktuality

Upozornění

Oznámení

urednideska

Aktuální úřední deska
Archivní úřední deska


investakce

Realizované investiční akce

 

 

veřejné zakázky

Profil externí
Profil obce

info

Odpady, Formuláře ke stažení

Důležité odkazy, Ostatní informace

Správní poplatky,Skršínské listy

spolky

Dobrovolní hasiči 
MAS Naděje o. p. s.
Ostatní

hriste

Informace
Provozní řád
Návody k použití


czechpoint

Kontaktní místo Czech point 
Poskytované služby

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat