• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

koronavirus

 

covid

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍČEZ Distribuce – Plánované odstávky

PORUCHY SČVK - 840 111 111
PORUCHY PLYN RWE - 1239
PORUCHY ELEKTŘINA ČEZ - 800 850 860
ELTODO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 800 101 109

  

  

 UPOZORNĚNÍ:

 

UPOZORNĚNÍ - V DOBĚ PRÁZDNIN BUDOU ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTY OBCE VE STŘEDU POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. OSTATNÍ ÚŘEDNÍ HODINY ZŮSTÁVAJÍ VE STÁVAJÍCÍM REŽIMU, VIZ:  https://skrsin.cz/index.php/organizace

 

Vážení spoluobčané, minulý týden jihomoravské obce zasáhla mimořádná živelná pohroma nevídaného rozsahu, tornádo doslova zdevastovalo několik obcí. Katastrofa si vyžádala bohužel i lidské životy, množství zraněných a obrovské materiální škody. V případě vašeho zájmu pomoci postiženým obcím, zde je návod: 

 doc

 

AKTUALITY - UPOZORNĚNÍ - INFORMACE O HAVARIJNÍM STAVU KOMUNIKACE VE SKRŠÍNĚ - VJEZD DO OBCE OD MOSTU - VYJÁDŘENÍ ŘSD:

V rámci propadu na silnici I/15 v obci Skršín byla provedena kontrola propadu z důvodu zjištění stavu a návrhu způsobu prozatímní úpravy. V 31. týdnu by měla být provedena oprava na základě zjištěných skutečností, avšak bude to pouze prozatímní zabezpečení pro umožnění průjezdu po komunikaci. Konečné řešení bude vyplývat ze zjištěných skutečností a velkou roli bude hrát i situace vedení plynu, který se pravděpodobně v propadu nachází.

 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM OBCE SKRŠÍN - REALIZACE RETENČNÍ NÁDRŽE V NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ

Sdělujeme občanům, že v nové obytné zóně byly 21. 6. 2021 zahájeny výkopové práce pro realizaci retenční nádrže.
Materiál je po dohodě s majitelem pozemku deponován v místě stavby. Větší část materiálu bude použita k zpětnému zásypu. Materiál je deponován v místě kvůli minimalizaci pohybu těžké stavební techniky po obci.
Od středy do pátku bude provedena ŽB základová deska pod retenční nádrž. Následně bude následovat technologická přestávka ( vytvrdnutí ŽB desky). 28. 6. 2021 resp. 29. 6. 2021 proběhne samotná montáž retenční nádrže. Montáž proběhne pomocí autojeřábu o nosnosti 100 t. Jeřáb bude stát na parkovišti nad ČOV, aby byl umožněn vjezd automobilů do NOZ po celou dobu montáže. Montáž bude trvat 1 den. Dodavatel upřesní den.
ŽB díly retenční nádrže přivezou kamiony, které nacouvají na spodní komunikaci pod ČOV. Průjezd OA bude po celou dobu zabezpečen. Jeřáb má dostatečné vyložení, aby díly zvedl a NA nemusely zajíždět do NOZ Skršín. Vykládat bude vždy jen jeden NA. Po usazení retenční nádrže dojde k jejímu obsypání a úpravě terénu v okolí.
Následně proběhne propojení retenční nádrže do systému dešťové kanalizace. Tzn. budou vybudovány dvě nové šachty v komunikaci ( jedna vtoková – komunikace do NOZ Skršín – průjezd vozidel bude zabezpečen, druhá odtoková. Ta je umístěna v komunikaci pod NOZ). Propojení retenční nádrže na dešťovou vodu proběhne 26. 7. 2021 a následující dny. Po dokončení propojení dojde k opravě povrchů komunikace, obrub a dokončení terénních úprav vč. osetí trávníku. 

   vystrahy

 

  

 

obecniurad

Údaje o našich obcích
Skršín, Chrámce a Dobrčice
Historické fotografie
Znak obce

obecní úřad

Organizace, Kontakty
Zastupitelstvo obce, Usnesení ZO
Rozpočet, Závěrečný účet - ARCHIV

vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky, Územní plán

Plán rozvoje sportu, Strategický rozvojový plán 

 

Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb.,Výroční zprávy, GDPR
Krizové řízení, Veřejnoprávní smlouvy

aktualne

Aktuality

Upozornění

Oznámení

urednideska

Aktuální úřední deska
Archivní úřední deska


investakce

Realizované investiční akce

 

 

veřejné zakázky

Profil externí
Profil obce

info

Odpady, Formuláře ke stažení

Důležité odkazy, Ostatní informace

Správní poplatky,Skršínské listy

spolky

Dobrovolní hasiči 
MAS Naděje o. p. s.
Ostatní

hriste

Informace
Provozní řád
Návody k použití


czechpoint

Kontaktní místo Czech point 
Poskytované služby

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat