• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

koronavirus

Upozornění:

 

V souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR o prodloužení zákazu volného pohybu osob

na území ČR jsou úřední hodiny na OÚ Skršín

vždy v pondělí a středu od 10,00 do 11,00 hodin  a to do 11. 4. 2020.

Zdůrazňujeme, abyste pokud možno vše řešili elektronickou cestou či telefonicky.

V případě nutnosti osobní přítomnosti kontaktujte vždy předem Obecní úřad

na telefonním čísle 606711713.

 

ZE STEJNÝCH DŮVODŮ SE ZATÍM NEBUDE ZPROVOZŇOVAT VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VE SKRŠÍNĚ A NEBUDOU KONÁNY ŽÁDNÉ AKCE. DO ODVOLÁNÍ!!

 

Vážení spoluobčané, v souvislosti se současnou situací si dovolujeme vás požádat, abyste dlužné poplatky za svoz odpadu a místní poplatky za psy platili bezhotovostně na obecní bankovní účet č. 26614107/2010. Variabilní symbol uvádět nemusíte, do poznámky napište Vaše příjmení. Pokud si někdo nejste jistý částkou, zavolejte na OÚ, telefon 606711713, ekonomka obce Vám ji sdělí. Pokud jde o smlouvy, kdo máte možnost, stáhněte si ji z internetu, podepište a elektronicky zašlete na ekonom@skrsin.cz. Ekonomka obce Vám ji potvrdí a zašle zpět. Pokud někdo tuto možnost nemá, kontaktujte OÚ a úhradu společně dořešíme.

Současně prosíme i občany, kteří poplatky již uhradili, ale neodevzdali smlouvu, aby tak učinili – stejný systém, jak je výše popsaný.

Děkujeme za pochopení, OÚ Skršín  

 

 

AKTUALITY - Nabídka pracovního místa - Obecní úřad Skršín

 

AKTUALITY - Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání v

mosteckých základních školách

Úhrady poplatků za TKO a psy - bezhotovostně na účet 26614107/2010 nebo v hotovosti do pokladny OÚ v úřední dny - pondělí a středa. Splatnost do 31. 3. 2020, u bezhotovostních plateb doručte na úřad vyplněnou smlouvu - viz Dokumenty ke stažení

 

Ceny za svoz TKO zůstávají na úrovni roku 2019: 60 l - 1x14 dní = 1 160,- Kč, 80 l - 1x7 dní = 1 922,- Kč, 80 l - 1x14 dní = 1 295,- Kč, 120 l - 1x7 dní = 2 485,- Kč, 120 l - 1x14 dní = 1 583,- Kč, 240 l - 1x7 dní = 4 134,- Kč

Místní poplatek za psy - 100,- Kč za prvního a druhého psa, od třetího psa 200,- Kč

obecniurad

Údaje o našich obcích
Skršín, Chrámce a Dobrčice
Historické fotografie
Znak obce

obecní úřad

Informace o obecním úřadě
Složení zastupitelstva, usnesení ZO, oznámení
Registr oznámení, rozpočet,
správní poplatky atd.

vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Strategické dokumenty 

 

kontakty

Kontakty, úřední hodinyaktualne

Aktuální informace o dění v našich obcích.

Důležitá upozornění a oznámení, která se týkají života

v našich obcích

urednideska

Informace povinně zveřejňované
na úřední desce OÚ
Archiv úřední desky


investakce

Přehled plánovaných a realizovaných investičních akcí na území našich obcídokumenty

Dokumenty a formuláře ke stažení do počítače
Důležité odkazy

info

Důležité informace pro občany a firmy zveřejňované OÚ
Územní plán, důležité odkazy
na instituce a poskytnuté informace dle zákona č.106/1999Sb.

spolky

Informace o činnosti spolků a klubů
působících na území
našich obcí


hriste

Kompletní informace
o víceúčelovém hřišti ve Skršíně
Provozní řád hřiště, návody k použití


czechpoint

Kontaktní místo služby Czech point 
Poskytované služby


Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat