Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

Kontaktní místo na Obecním úřadě ve Skršíně

 

Co poskytuje Czech POINT:

 

- Výpis z Katastru nemovitostí

- Výpis z Obchodního rejstříku

- Výpis z Živnostenského rejstříku

- Výpis z Rejstříku trestů

- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

- Výpis z bodového hodnocení řidiče

- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search