• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Správní poplatky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.

Přehled nejběžnějších správních poplatků:

 

Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu – 50 Kč (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku).

 

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu - 30 Kč za každou i započatou stránku.

 

Ohlášení změny místa trvalého pobytu – 50 Kč (osoba starší 15 let).

 

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu – 100 Kč.

 

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky - 100 Kč.

 

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku.

 

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny – 30 Kč.

 

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny – 30 Kč.

 

Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí - 100 Kč.

 

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů – 100 Kč.

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.