Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

 

Vyhlášky

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí 2018 25.04.2018 28.05.2018
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací na území obce Skršín 28.03.2018 15.12.2018
xxx xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx
xxx 00.00.0000 00.00.0000

 

Oznámení o uložení dokumentů

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2018 7.05.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Schválený Střednědobý výhled na roky 2018-2020 a Rozpočet na rok 2018 07.11.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2018 15.02.2018 31.12.2018

 

Rozpočtové hospodaření

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2018 7.05.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2017 v plném znění 18.04.2018 17.04.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Rozvaha za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Příloha za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Schválený rozpočet obce Skršín na rok 2018 7.11.2017 31.12.2018
Schválený střednědobý výhled obce Skršín na roky 2018 - 2020 7.11.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet obce Skršín na 2018 v plném znění 7.11.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1 - rok 2018 15.02.2018 31.12.2018

 

Volby

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
xxx 00.00.0000 00.00.0000
xxx 00.00.0000 00.00.0000
xxx 00.00.0000 00.00.0000

 

Další dokumenty

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 XX.XX.XXXX
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 25.04.2018 26.05.2018
ZTRÁTY A NÁLEZY - Našel se pejsek - majitel nechť se přihlásí na OÚ Skršín 17.04.2018 17.06.2018
Záměr uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka Dobrčice 18.04.2018 07.05.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - ppč. 158 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 45/2, 524/14, 524/15 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
xxx xx.xx.2018 xx.xx.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 21.02.2018 31.12.2020
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Skršín 27.10.2014 31.10.2018

Archiv úřední desky

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search