Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

 

Vyhlášky

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 26.04.2019 27.05.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 08.04.2019 09.05.2019

 

Rozpočtové hospodaření

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 3 30.04.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 2 15.04.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 1 4.2.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet obce Skršín na rok 2019 10.12.2018 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled obce Skršín na období 2019-2021 5.12.2018 31.12.2019
Oznámení o uložení dokumentů - rozpočtové hospodaření 01.01.2018 31.12.2019
Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2017 v plném znění 18.04.2018 17.04.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Rozvaha za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Příloha za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019

 

Volby

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 06.05.2019 24.05.2019
Počet a sídlo volebního okrsku 8.04.2019 24.05.2019
Jmenování zapisovatele OVK - Volby do EP 10.04.2019 24.05.2019
Skršín - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2019 31.03.2019 -
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2018 6.10.2018 -

 

Další dokumenty

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Pozvánka na 1. ZO Skršín - 20. 5. 2019 13.05.2019 29.05.2019
SČVK - vyúčtování za rok 2018 29.04.2019 29.05.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 126-15 12.03.2019 12.06.2019
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 XX.XX.XXXX
Výzva vlastníkům nemovitostí 25.02.2019 28.2.2020

Archiv úřední desky

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search