• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Archiv úřední desky

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Pozvánka na 3. zasedání ZO Skršín 24.1.2023 31.1.2023
Vyhlášení 2. kola volby Prezidenta ČR 16.1.2023 28.01.2023
Vyhlášení voleb Prezidenta ČR 15.12.2022 14.01.2023
Volba prezidenta republiky - Oznámení o termínu 1. zasedání OVK 15.12.2022 14.01.2023
Volby prezidenta ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 15.11.2022 14.01.2023
Záměr výpůjčky ppč. 97/23 12.12.2022 02.01.2023
Záměr budoucího prodeje ppč. 97/25 12.12.2022 02.01.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna přílohy 16.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - Příloha 16.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - doplnění a změny 03.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - doplnění 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - příloha 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 02.09.2019 31.12.2022
Návrh Rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 22.11.2022 12.12.2022
Pozvánka na 2. zasedání ZO Skršín 01.12.2022 08.12.2022
Opatření obecné povahy - částečná uzavírka jízdního pruhu - Skršín 1.11.2022 18.11.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - přechodná úprava provozu - opravy silnic II. a III. třídy 17.10.2022 1.11.2022
Pozvánka na ustavující 1. zasedání ZO Skršín 13.10.2022 20.10.2022
Výzva ÚZSVM - neznámý vlastník - 2019-2022 25.02.2019 18.10.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ústecký kraj - přechodná úprava provozu - Skršín-Bělušice 19.09.2022 5.10.2022
Volby do Senátu Parlamentu ČR - počet a sídla volebních okrsků 9.08.2022 23.09.2022
Volby do ZO - obvod, počet členů ZO, podpisy na peticích 30.06.2022 23.09.2022
Volby do ZO - počet a sídla volebních okrsků 20.07.2022 23.09.2022
Vyhlášení voleb do ZO a Senátu Parlamentu ČR 08.09.2022 23.09.2022
Pozvánka na 23. jednání ZO Skršín 01.09.2022 08.09.2022
VV - návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Skršín 21.06.2022 22.07.2022
Záměr výpůjčky ppč. 97/22 30.06.2022 18.07.2022
Záměr výpůjčky ppč. 97/23 30.06.2022 18.07.2022
Záměr pronájmu ppč. 565/2 30.06.2022 18.07.2022
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK 29.06.2022 18.07.2022
Usnesení vlády ČR - prodloužení nouzového stavu - migrační vlna 30.05.2022 30.06.2022
Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Skršín - rok 2019 31.03.2019 -
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Skršín - rok 2018 6.10.2018 -
Oznámení na úřední desce - Závěrečný účet a Střednědobý výhled Ústeckého kraje 13.06.2022 27.06.2022
Návrh Střednědobého výhledu Ústeckého kraje na roky 2023-2025 13.06.2022 27.06.2022
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021 13.06.2022 27.06.2022
Pozvánka na 22. zasedání ZO 15.06.2022 23.06.2022
Oznámení o uložení stanoviska - "Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" 26.05.2022 13.06.2022
STANOVISKO - "Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" 26.05.2022 13.06.2022
Záměr pronájmu plochy - autobusové čekárny 10.05.2022 31.05.2022
Vodné a stočné za rok 2021 2.05.2022 03.06.2022
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí 25.04.2022 26.05.2022
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 13.04.2022 29.04.2022
Pozvánka na 21. zasedání ZO 28.04.2022 05.05.2022
Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 2.03.2022 17.03.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - změna dopravního režimu Dobrčice 3.02.2022 21.2.2022
Pozvánka na 20. ZO 8.02.2022 15.02.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe 28.01.2022 14.2.2022
Integrovaná strategie Ústeckochomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 20.01.2022 06.02.2022
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - k.ú. Dobrčice 13.12.2021 30.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice 14.12.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice - SITUACE 14.12.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 27.11.2021 13.12.2021
Pozvánka na 19. jednání ZO Skršín 07.12.2021 14.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - opravy komunikací v roce 2022 27.11.2021 13.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - průtah obcí Skršín 16.11.2021 02.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 16.09.2021 1.10.2021
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - propad vozovky Skršín 17.08.2021 03.09.2021
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu - zvýšení bezpečnosti v obci Skršín 28.07.2021 13.08.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/22, k. ú. Skršín 24.06.2021 31.07.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
Návrh OOP - Národní plán povodí LABE 31.05.2021 18.06.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k. ú. Skršín 20.05.2021 14.06.2021
Ceny vodného a stočného za rok 2020 22.04.2021 23.05.2021
Dražební vyhláška 15.04.2021 02.06.2021
Rozhodnutí - povolení výjimky - pohyb motorových vozidel mimo silnice - se souhlasem CHKO 19.05.2021 3.06.2021
Veřejná vyhláška - OOP - RADIOLOKÁTOR HRUŠOVANY 10.05.2021 26.05.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Pozvánka na 14. zasedání ZO Skršín 11.05.2021 18.05.2021
Usnesení vlády ČR č. 146 - 147 29.03.2021 XX.XX.XXXX
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Polerady 08.04.2021 23.04.2021
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Razice 07.04.2021 22.04.2021
Veřejná vyhláška - Lesní ekosystémy 31.03.2021 15.04.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - místní úprava provozu - Parkoviště Skršín 22.03.2021 07.04.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - DBO Skršín - Parkoviště 16.02.2021 4.3.2021
Pozvánka na 13. ZO Skršín 16.02.2021 23.02.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 09.01.2021 25.01.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/21, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 532/1, k.ú. Dobrčice u Skršína 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 576/3, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu plochy - autobusové čekárny 9.12.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 06.11.2019 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled obce Skršín na roky 2020-2022 06.11.2019 31.12.2020
Oznámení na úřední desce 06.11.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - DBO Chrámce - místní úprava provozu 9.12.2020 28.12.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - Chrámce - Oprava a rekonstrukce chodníků 22.10.2020 09.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 21.10.2020 05.11.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 565/3, K.Ú. SKRŠÍN 07.07.2020 31.08.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 532/1, K.Ú. DOBRČICE U SKRŠÍNA 07.07.2020 31.08.2020
Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - aktualizace 2020 29.07.2020 13.08.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 2. aktualizace ZÚR ÚK 22.07.2020 06.08.2020
Záměr pronájmu nemovitosti ppč. 43/1 29.04.2020 01.06.2020
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 30.04.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 25.02.2019 28.2.2020
OZV č. 1/2020 - místní poplatky za veřejná prostranství 29.1.2020 14.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích 07.01.2020 22.01.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích - Dobrčice 08.01.2020 24.01.2020
OZV č. 1/2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 2/2019 - místní poplatky za psy 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 3/2019 - místní poplatky za veřejné prostranství 06.11.2019 24.11.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení stavebního povolení 17.10.2019 3.11.2019
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 30.03.2019

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.