Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Oznámení o zamýšleném převodu - ppč. 158 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 45/2, 524/14, 524/15 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 1. část 02.07.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 2. část 02.07.2018 18.07.2018
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 532/1 12.06.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2018 7.05.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Schválený Střednědobý výhled na roky 2018-2020 a Rozpočet na rok 2018 07.11.2017 31.12.2018
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 06.06.2018 25.06.2018
ZTRÁTY A NÁLEZY - Našel se pejsek - majitel nechť se přihlásí na OÚ Skršín 17.04.2018 17.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 -2023 06.06.2018 25.06.2018
Pozvánka na 24. ZO Skršín - rok 2018 28.05.2018 06.06.2018
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí 2018 25.04.2018 28.05.2018
Záměr uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka Dobrčice 18.04.2018 07.05.2018
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 25.04.2018 26.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 28.03.2018 13.04.2018
Pozvánka na 17. ZO Skršín - rok 2018 03.04.2018 17.04.2018
Záměr výpůjčky 13.02.2018 05.03.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 12.09.2016 31.12.2018
Nabídka pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Informace k nabídce pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Volby prezidenta ČR - volební okrsky a jejich sídla 7.11.2017 12.01.2018
Volby prezidenta ČR - první zasedání OVK 14.12.2017 15.12.2017
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo 17.01.2018 26.01.2018
Pozvánka na 22. ZO 15.01.2018 31.01.2018
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR 18.12.2017 12.01.2018
Pozvánka na 21. ZO Skršín 29.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 22.11.2017 10.12.2017
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 126/24 11.09.2017 11.12.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2017 30.11.2017
Dočasné osazení přechodného dopravního značení 10.10.2017 25.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - zapisovatel 4.09.2017 20.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - volební okrsky a jejich sídla 4.09.2017 20.10.2017
Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2.10.2017 20.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy Skršín - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 10.10.2017 25.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor 11.10.2017 26.10.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 07.11.2017 22.11.2017

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search