• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Archiv úřední desky

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 565/3, K.Ú. SKRŠÍN 07.07.2020 31.08.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 532/1, K.Ú. DOBRČICE U SKRŠÍNA 07.07.2020 31.08.2020
Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - aktualizace 2020 29.07.2020 13.08.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 2. aktualizace ZÚR ÚK 22.07.2020 06.08.2020
Pozvánka na 8. ZO Skršín 22.06.2020 30.06.2020
Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2019 3.06.2020 22.06.2020
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočně za rok 2019 30.04.2020 31.05.2020
Záměr pronájmu nemovitosti ppč. 43/1 29.04.2020 01.06.2020
Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020 27.04.2020 27.05.2020
Veřejná vyhláška - FINANČNÍ ÚŘAD - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - ROK 2020 09.04.2020 11.05.2020
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 30.04.2020
Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 v plném znění 12.03.2020 28.04.2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Rozvaha za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Příloha za rok 2019 12.03.2020 28.04.2020
Návrh - Závěrečný účet obce Skršín za rok 2019 - zkrácené znění 12.03.2020 28.04.2020
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad - provádění prací - Skršín 07.04.2020 22.04.2020
Pozvánka na 7. ZO Skršín 20.4.2020 28.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 02.04.2020 19.04.2020
Dražební vyhláška č. 13020 24.3.2020 8.04.2020
Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu - zajištění udržovacích prací na vodovodním řadu 2.3.2020 18.3.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 25.02.2019 28.2.2020
Oznámení o zrušení konzultace - KoPÚ Skršín 16.3.2020 19.03.2020
Pověření ke vstupu - BPEJ - Dobrčice u Skršína 5.3.2020 20.03.2020
Dražební vyhláška DD 001/2020 11.2.2020 12.03.2020
Dražební vyhláška č. 13020 4.2.2020 18.03.2020
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - Dobrčice 13.2.2020 28.02.2020
Veřejná vyhláška - návrh OOP č. 1/2020 - CHKO 3.2.2020 19.2.2020
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 20.01.2020 10.02.2020
OZV č. 1/2020 - místní poplatky za veřejná prostranství 29.1.2020 14.2.2020
Pozvánka na 6. ZO Skršín 20.01.2020 28.01.2020
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 21.11.2019 31.12.2019
Oznámení Katastrálního úřadu - revize k.ú. Chrámce 20.06.2019 20.12.2019
Oznámení Katastrálního úřadu - revize k.ú. Skršín 20.06.2019 20.12.2019
Oznámení Katastrálního úřadu - revize k.ú. Dobrčice 11.06.2019 20.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích 07.01.2020 22.01.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích - Dobrčice 08.01.2020 24.01.2020
Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 3.12.2019 18.12.2019
Veřejná vyhláška - OOP - Ministerstvo obrany - radiolokátor Hrušovany 25.11.2019 11.12.2019
Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 11.11.2019 27.11.2019
Pozvánka a program 5. ZO Skršín 11.11.2019 18.11.2019
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/1 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 1/2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 2/2019 - místní poplatky za psy 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 3/2019 - místní poplatky za veřejné prostranství 06.11.2019 24.11.2019
Pozvánka na 4. ZO Skršín 29.10.2019 05.11.2019
Pověření ke vstupu 14.10.2019 29.10.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení stavebního povolení 17.10.2019 3.11.2019
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz odběru povrchových vod - MOST 07.08.2019 31.10.2019
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz odběru povrchových vod - SKRŠÍN 07.08.2019 31.10.2019
Záměr obce Skršín - pronájem nemovitého majetku ppč. 43/1 11.09.2019 30.09.2019
Program a pozvánka na 3. zasedání ZO Skršín 02.09.2019 10.09.2019
Záměr obce Skršín - pronájem nemovitého majetku ppč. 43/1 01.07.2019 31.08.2019
Záměr obce Skršín - prodej nemovitého majetku ppč. 576/3 26.06.2019 31.08.2019
Záměr obce Skršín - ppč. 576/3 - situace 26.06.2019 31.08.2019
Záměr obce Skršín - pronájem plochy 26.06.2019 31.08.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 17.06.2019 17.07.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK 19.08.2019 04.09.2019
Pozvánka na 2. zasedání ZO Skršín - rok 2019 17.06.2019 24.06.2019
Návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018 5.06.2019 24.06.2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 05.06.2019 24.06.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 126-15 12.03.2019 12.06.2019
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti SP - Skršín - Dobrčice - kanalizace a ČOV 31.05.2019 16.06.2019
SČVK - vyúčtování za rok 2018 29.04.2019 29.05.2019
Vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 06.05.2019 24.05.2019
Počet a sídlo volebního okrsku 8.04.2019 24.05.2019
Jmenování zapisovatele OVK - Volby do EP 10.04.2019 24.05.2019
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 26.04.2019 27.05.2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 08.04.2019 09.05.2019
Pozvánka na 1. ZO Skršín - 20. 5. 2019 13.05.2019 20.05.2019
Pozvánka na ustavující zasedání ZO Skršín 16.04.2019 24.04.2019
Veřejná vyhláška Zěměměřického úřadu 01.04.2019 17.04.2019
Vyhlášení nových voleb do ZO Skršín 13.03.2019 30.03.2019
Stanovení minimálního počtu členů OVK 29.01.2019 30.03.2019
Počet a sídlo volebního okrsku 13.02.2019 30.03.2019
Jmenování zapisovatele 13.02.2019 30.03.2019
Informace k novým volbám do zastupitelstva obce Skršín - potřebný počet podpisů na peticích 05.01.2019 30.03.2019
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 30.03.2019
Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 18.03.2019 03.04.2019
Veřejná vyhláška Magistrátu města Most 11.03.2019 27.03.2019
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Skršín 19.2.2019 27.02.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí 21.02.2018 25.2.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 30.01.2019 18.02.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 269 13.11.2018 13.02.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 145/7 19.09.2018 19.12.2018
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací na území obce Skršín 28.03.2018 15.12.2018
Veřejná vyhláška - Návrh OOP č. 1 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 10.12.2018 09.01.2019
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 24.11.2018 10.12.2018
Pozvánka na 1. ZO Skršín - rok 2018 26.11.2018 03.12.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Skršín - rok 2014 27.10.2014 31.10.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Skršín - rok 2018 19.10.2018 29.10.2018
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy Skršín 2.10.2018 17.10.2018
Vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 20.09.2018 6.10.2018
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 31.12.2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - Volby do ZO 2018 06.08.2018 05.10.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku - Volby do ZO 2018 21.08.2018 05.10.2018
Úprava provozu - realizace úpravy křižovatky Skršín 07.08.2018 31.08.2018
Úprava provozu - realizace úpravy křižovatky Skršín - nákres 07.08.2018 31.08.2018
Pozvánka na 25. ZO Skršín - rok 2018 24.08.2018 03.09.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - ppč. 158 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 45/2, 524/14, 524/15 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 1. část 02.07.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 2. část 02.07.2018 18.07.2018
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 532/1 12.06.2018 30.06.2018
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 06.06.2018 25.06.2018
ZTRÁTY A NÁLEZY - Našel se pejsek - majitel nechť se přihlásí na OÚ Skršín 17.04.2018 17.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 -2023 06.06.2018 25.06.2018
Pozvánka na 24. ZO Skršín - rok 2018 28.05.2018 06.06.2018
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí 2018 25.04.2018 28.05.2018
Záměr uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka Dobrčice 18.04.2018 07.05.2018
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 25.04.2018 26.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 28.03.2018 13.04.2018
Pozvánka na 23. ZO Skršín - rok 2018 03.04.2018 17.04.2018
Záměr výpůjčky 13.02.2018 05.03.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 12.09.2016 31.12.2018
Nabídka pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Informace k nabídce pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Volby prezidenta ČR - volební okrsky a jejich sídla 7.11.2017 12.01.2018
Volby prezidenta ČR - první zasedání OVK 14.12.2017 15.12.2017
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo 17.01.2018 26.01.2018
Pozvánka na 22. ZO 15.01.2018 31.01.2018
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR 18.12.2017 12.01.2018
Pozvánka na 21. ZO Skršín 29.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 22.11.2017 10.12.2017
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 126/24 11.09.2017 11.12.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2017 30.11.2017
Dočasné osazení přechodného dopravního značení 10.10.2017 25.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - zapisovatel 4.09.2017 20.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - volební okrsky a jejich sídla 4.09.2017 20.10.2017
Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2.10.2017 20.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy Skršín - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 10.10.2017 25.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor 11.10.2017 26.10.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 07.11.2017 22.11.2017

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat