• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Archiv úřední desky

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
FÚ - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2024 - 2 30.04.2024 31.05.2024
Ceny vodného a stočného za rok 2023 29.04.2024 30.05.2024
Záměr pronájmu - autobusové čekárny 06.05.2024 31.05.2024
Veřejná vyhláška - Povolení výjimky podle § 39 odst. 7 vodního zákona k použití závadných látek 30.04.2024 16.05.2024
FÚ - Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2024-1 12.04.2024 13.05.2024
Pozvánka na 11. zasedání ZO Skršín 23.04.2024 30.04.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2., 3. a 4. aktualizace 05.03.2024 05.04.2024
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ 05.03.2024 05.04.2024
Pozvánka na 10. zasedání ZO Skršín 05.03.2024 12.03.2024
Rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Skršín 16.01.2024 31.01.2024
Pozvánka na 9. zasedání ZO Skršín 18.01.2024 25.01.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 8/2023 - AOPK ČR - vlk obecný 2.1.2024 17.1.2024
Nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky + informační leták ÚZSVM 1.3.2023 1.1.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 7.11.2022 31.12.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 - příloha 7.11.2022 31.12.2023
Návrh Rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 24.11.2023 11.12.2023
Zápis ze závěrečného jednání v rámci řízení o KoPÚ Skršín 09.11.2023 27.11.2023
Pozvánka na 8. zasedání ZO Skršín 21.11.2023 30.11.2023
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Datová síť StrejdaNet Skršín - Bečov 09.11.2023 27.11.2023
Pozvánka na veřejné komunitní projednání 02.11.2023 17.11.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - opravy komunikací v roce 2024 02.11.2023 20.11.2023
Záměr výpůjčky ppč. 97/23 27.9.2023 20.10.2023
Záměr pronájmu ppč. 43/1 27.9.2023 20.10.2023
Záměr pronájmu ppč. 490/18 27.9.2023 20.10.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ústecký kraj - Přechodná úprava provozu - úprava vozovky Skršín 03.10.2023 23.10.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná síť elektronických komunikací - Dobrčice 27.09.2023 13.10.2023
Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy - vlk obecný 25.09.2023 11.10.2023
Stanovisko k návrhu koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje aktualizace 2020" 18.9.2023 4.10.2023
Pozvánka na 7. zasedání ZO Skršín 13.9.2023 21.9.2023
Oznámení o vystavení návrhu KOPÚ v k.ú. Skršín 12.07.2023 11.08.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Veřejná síť elektronických komunikací - Chrámce 15.8.2023 31.8.2023
Záměr výpůjčky ppč. 532/1 28.6.2023 17.7.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - Datová síť Strejda.Net - Skršín - Bečov 26.6.2023 12.7.2023
Oznámení - zveřejnění Závěrečného účtu 2022 a Střednědobého výhledu 2024-2026 - Ústecký kraj 08.06.2023 26.06.2023
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2022 08.06.2023 26.06.2023
Návrh Střednědobého výhledu Ústeckého kraje na roky 2024 - 2026 08.06.2023 26.06.2023
Pozvánka na 6. zasedání ZO Skršín 20.6.2023 27.6.2023
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Odolice-Skršín 30.5.2023 14.6.2023
Ceny vodného a stočného za rok 2022 02.05.2023 03.06.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 16.5.2023 31.5.2023
Veřejná vyhláška-Finanční úřad-daň z nemovitých věcí rok 2023 26.4.2023 26.5.2023
Pozvánka na 5. zasedání ZO Skršín 18.04.2023 25.04.2023
Veřejná vyhláška-rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami, prodloužení SP "Skršín-Dobrčice - kanalizace a ČOV 4.4.2023 20.4.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 3.4.2023 19.4.2023
Závěr zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu OH ÚK 27.03.2023 13.04.2023
Oznámení k Aktualizaci Plánu OH ÚK 20.02.2023 08.03.2023
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství ÚK pro 2016-2025 20.02.2023 08.03.2023
Pozvánka na 4. zasedání ZO Skršín 1.3.2023 8.3.2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti SP - Skršín-Dobrčice - kanalizace a ČOV 26.1.2023 12.2.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZO Skršín 24.1.2023 31.1.2023
Vyhlášení 2. kola volby Prezidenta ČR 16.1.2023 28.01.2023
Vyhlášení voleb Prezidenta ČR 15.12.2022 14.01.2023
Volba prezidenta republiky - Oznámení o termínu 1. zasedání OVK 15.12.2022 14.01.2023
Volby prezidenta ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 15.11.2022 14.01.2023
Záměr výpůjčky ppč. 97/23 12.12.2022 02.01.2023
Záměr budoucího prodeje ppč. 97/25 12.12.2022 02.01.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna přílohy 16.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - Příloha 16.09.2021 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - změna 28.07.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - doplnění a změny 03.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - doplnění 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - příloha 09.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 02.09.2019 31.12.2022
Návrh Rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 22.11.2022 12.12.2022
Pozvánka na 2. zasedání ZO Skršín 01.12.2022 08.12.2022
Opatření obecné povahy - částečná uzavírka jízdního pruhu - Skršín 1.11.2022 18.11.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - přechodná úprava provozu - opravy silnic II. a III. třídy 17.10.2022 1.11.2022
Pozvánka na ustavující 1. zasedání ZO Skršín 13.10.2022 20.10.2022
Výzva ÚZSVM - neznámý vlastník - 2019-2022 25.02.2019 18.10.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ústecký kraj - přechodná úprava provozu - Skršín-Bělušice 19.09.2022 5.10.2022
Volby do Senátu Parlamentu ČR - počet a sídla volebních okrsků 9.08.2022 23.09.2022
Volby do ZO - obvod, počet členů ZO, podpisy na peticích 30.06.2022 23.09.2022
Volby do ZO - počet a sídla volebních okrsků 20.07.2022 23.09.2022
Vyhlášení voleb do ZO a Senátu Parlamentu ČR 08.09.2022 23.09.2022
Pozvánka na 23. jednání ZO Skršín 01.09.2022 08.09.2022
VV - návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Skršín 21.06.2022 22.07.2022
Záměr výpůjčky ppč. 97/22 30.06.2022 18.07.2022
Záměr výpůjčky ppč. 97/23 30.06.2022 18.07.2022
Záměr pronájmu ppč. 565/2 30.06.2022 18.07.2022
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK 29.06.2022 18.07.2022
Usnesení vlády ČR - prodloužení nouzového stavu - migrační vlna 30.05.2022 30.06.2022
Výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Skršín - rok 2019 31.03.2019 -
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Skršín - rok 2018 6.10.2018 -
Oznámení na úřední desce - Závěrečný účet a Střednědobý výhled Ústeckého kraje 13.06.2022 27.06.2022
Návrh Střednědobého výhledu Ústeckého kraje na roky 2023-2025 13.06.2022 27.06.2022
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021 13.06.2022 27.06.2022
Pozvánka na 22. zasedání ZO 15.06.2022 23.06.2022
Oznámení o uložení stanoviska - "Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" 26.05.2022 13.06.2022
STANOVISKO - "Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027" 26.05.2022 13.06.2022
Záměr pronájmu plochy - autobusové čekárny 10.05.2022 31.05.2022
Vodné a stočné za rok 2021 2.05.2022 03.06.2022
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitostí 25.04.2022 26.05.2022
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 13.04.2022 29.04.2022
Pozvánka na 21. zasedání ZO 28.04.2022 05.05.2022
Závěr zjišťovacího řízení - Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 2.03.2022 17.03.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - změna dopravního režimu Dobrčice 3.02.2022 21.2.2022
Pozvánka na 20. ZO 8.02.2022 15.02.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe 28.01.2022 14.2.2022
Integrovaná strategie Ústeckochomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 20.01.2022 06.02.2022
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - k.ú. Dobrčice 13.12.2021 30.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice 14.12.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - Dobrčice - SITUACE 14.12.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 27.11.2021 13.12.2021
Pozvánka na 19. jednání ZO Skršín 07.12.2021 14.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - opravy komunikací v roce 2022 27.11.2021 13.12.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu - průtah obcí Skršín 16.11.2021 02.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - koeficient pro výpočet daně z nemovitosti 16.09.2021 1.10.2021
Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - propad vozovky Skršín 17.08.2021 03.09.2021
Veřejná vyhláška - návrh Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu - zvýšení bezpečnosti v obci Skršín 28.07.2021 13.08.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/22, k. ú. Skršín 24.06.2021 31.07.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek 31.05.2021 18.06.2021
Návrh OOP - Národní plán povodí LABE 31.05.2021 18.06.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k. ú. Skršín 20.05.2021 14.06.2021
Ceny vodného a stočného za rok 2020 22.04.2021 23.05.2021
Dražební vyhláška 15.04.2021 02.06.2021
Rozhodnutí - povolení výjimky - pohyb motorových vozidel mimo silnice - se souhlasem CHKO 19.05.2021 3.06.2021
Veřejná vyhláška - OOP - RADIOLOKÁTOR HRUŠOVANY 10.05.2021 26.05.2021
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2021 26.04.2021 26.05.2021
Pozvánka na 14. zasedání ZO Skršín 11.05.2021 18.05.2021
Usnesení vlády ČR č. 146 - 147 29.03.2021 XX.XX.XXXX
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Polerady 08.04.2021 23.04.2021
Nařízení KVSU - "Ptačí chřipka" - Razice 07.04.2021 22.04.2021
Veřejná vyhláška - Lesní ekosystémy 31.03.2021 15.04.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Magistrát města Mostu - místní úprava provozu - Parkoviště Skršín 22.03.2021 07.04.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - DBO Skršín - Parkoviště 16.02.2021 4.3.2021
Pozvánka na 13. ZO Skršín 16.02.2021 23.02.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 09.01.2021 25.01.2021
Záměr pronájmu pozemku p. č. 97/21, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 532/1, k.ú. Dobrčice u Skršína 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 576/3, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p. č. 43/1, k.ú. Skršín 9.12.2020 31.12.2020
Záměr pronájmu plochy - autobusové čekárny 9.12.2020 31.12.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 06.11.2019 31.12.2020
Schválený Střednědobý výhled obce Skršín na roky 2020-2022 06.11.2019 31.12.2020
Oznámení na úřední desce 06.11.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - DBO Chrámce - místní úprava provozu 9.12.2020 28.12.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Opatření obecné povahy - Chrámce - Oprava a rekonstrukce chodníků 22.10.2020 09.11.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikacích od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 21.10.2020 05.11.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 565/3, K.Ú. SKRŠÍN 07.07.2020 31.08.2020
ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU P. Č. 532/1, K.Ú. DOBRČICE U SKRŠÍNA 07.07.2020 31.08.2020
Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK - aktualizace 2020 29.07.2020 13.08.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 2. aktualizace ZÚR ÚK 22.07.2020 06.08.2020
Záměr pronájmu nemovitosti ppč. 43/1 29.04.2020 01.06.2020
ZVEŘEJNĚNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 16.05.2018 30.04.2020
Výzva vlastníkům nemovitostí 25.02.2019 28.2.2020
OZV č. 1/2020 - místní poplatky za veřejná prostranství 29.1.2020 14.2.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích 07.01.2020 22.01.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemních komunikacích - Dobrčice 08.01.2020 24.01.2020
OZV č. 1/2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 2/2019 - místní poplatky za psy 06.11.2019 24.11.2019
OZV č. 3/2019 - místní poplatky za veřejné prostranství 06.11.2019 24.11.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí prodloužení stavebního povolení 17.10.2019 3.11.2019
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 30.03.2019

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.