Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

 

Název dokumentu Zveřejněno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 30.01.2019 18.02.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 269 13.11.2018 13.02.2019
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 145/7 19.09.2018 19.12.2018
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací na území obce Skršín 28.03.2018 15.12.2018
Veřejná vyhláška - Návrh OOP č. 1 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 10.12.2018 09.01.2019
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 24.11.2018 10.12.2018
Pozvánka na 1. ZO Skršín - rok 2018 26.11.2018 03.12.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Skršín - rok 2014 27.10.2014 31.10.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Skršín - rok 2018 19.10.2018 29.10.2018
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy Skršín 2.10.2018 17.10.2018
Vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí 20.09.2018 6.10.2018
Počet členů Zastupitelstva obce Skršín ve volebním období 2018-2022 07.06.2018 31.12.2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise - Volby do ZO 2018 06.08.2018 05.10.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku - Volby do ZO 2018 21.08.2018 05.10.2018
Úprava provozu - realizace úpravy křižovatky Skršín 07.08.2018 31.08.2018
Úprava provozu - realizace úpravy křižovatky Skršín - nákres 07.08.2018 31.08.2018
Pozvánka na 25. ZO Skršín - rok 2018 24.08.2018 03.09.2018
Oznámení o zamýšleném převodu - ppč. 158 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 45/2, 524/14, 524/15 18.04.2018 18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 18.04.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 1. část 02.07.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - 2. část 02.07.2018 18.07.2018
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 532/1 12.06.2018 30.06.2018
Rozpočtové opatření č. 2 - rok 2018 7.05.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet obce Skršín za rok 2017 18.04.2018 17.04.2019
Schválený Střednědobý výhled na roky 2018-2020 a Rozpočet na rok 2018 07.11.2017 31.12.2018
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 06.06.2018 25.06.2018
ZTRÁTY A NÁLEZY - Našel se pejsek - majitel nechť se přihlásí na OÚ Skršín 17.04.2018 17.06.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 -2023 06.06.2018 25.06.2018
Pozvánka na 24. ZO Skršín - rok 2018 28.05.2018 06.06.2018
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpis - daň z nemovitých věcí 2018 25.04.2018 28.05.2018
Záměr uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vodovodní přípojka Dobrčice 18.04.2018 07.05.2018
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017 25.04.2018 26.05.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 28.03.2018 13.04.2018
Pozvánka na 23. ZO Skršín - rok 2018 03.04.2018 17.04.2018
Záměr výpůjčky 13.02.2018 05.03.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 12.09.2016 31.12.2018
Nabídka pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Informace k nabídce pozemků k náhradním restitucím 12.01.2018 12.02.2018
Volby prezidenta ČR - volební okrsky a jejich sídla 7.11.2017 12.01.2018
Volby prezidenta ČR - první zasedání OVK 14.12.2017 15.12.2017
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo 17.01.2018 26.01.2018
Pozvánka na 22. ZO 15.01.2018 31.01.2018
Informace o době a místě konání voleb prezidenta ČR 18.12.2017 12.01.2018
Pozvánka na 21. ZO Skršín 29.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 22.11.2017 10.12.2017
Oznámení o zamýšleném převodu ppč. 126/24 11.09.2017 11.12.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2017 30.11.2017
Dočasné osazení přechodného dopravního značení 10.10.2017 25.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - zapisovatel 4.09.2017 20.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - volební okrsky a jejich sídla 4.09.2017 20.10.2017
Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2.10.2017 20.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy Skršín - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 10.10.2017 25.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor 11.10.2017 26.10.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 07.11.2017 22.11.2017

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search