• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Profil zadavatele: Obec Skršín

 

Ev. Číslo Předmět zakázky Druh řízení Datum zahájení
Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ
 01/2020

„Oprava místní komunikace v Chrámcích“

veřejná zakázka malého rozsahu

 -  10.09.2020

 zakázka zadána

Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,

Smlouva o dílo - Herkul

Dodatek ke smlouvě

 01/2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

veřejná zakázka malého rozsahu

 02.03.2016  07.04.2016

 zakázka zadána (smlouva o dílo, Usnesení 1,
Usnesení 2, odstoupení vítězné firmy)

 

Legenda
 
- veřejná zakázka neukončena
 
- veřejná zakázka zadána
 
- veřejná zakázka zrušena
 
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat