Your slogan here

Znak obce

skrsinznak

Hledat

MAS Naděje o.p.s.

logomas

  • Název: Obec Skršín
  • IČO: 00266141
  • Adresa: Skršín 48,  434 01 Most
  • Adresa profilu zadavatele: http://skrsin.cz/index.php/pz
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 638985

 

Ev. Číslo Předmět zakázky Druh řízení Datum zahájení
Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ
 01/2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

veřejná zakázka malého rozsahu

 02.03.2016  07.04.2016

 zakázka zadána (smlouva o dílo, Usnesení 1,
Usnesení 2, odstoupení vítězné firmy)

 

Legenda
 
- veřejná zakázka neukončena
 
- veřejná zakázka zadána
 
- veřejná zakázka zrušena
 
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Úřední deska

deska

Czech point

czech

Důležité

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naši obec.

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

 

Main Page Contacts Search