• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

Profil zadavatele: Obec Skršín

 

Ev. Číslo Předmět zakázky Druh řízení

Datum zahájení

(Datum zveřejnění výzvy)

Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ
 3/2023

„Modernizace veřejného osvětlení v obci Skršín"

veřejná zakázka malého rozsahu

22.2.2023  8.03.2023

Výzva

Čestné prohlášení

Smlouva o dílo

Technická specifikace

Situace výměny

Parametry silničního svítidla

Specifikace svítidel

Položkový rozpočet

Krycí list nabídky

Podklady pro světelné výpočty

Vysvětlení zadávací dokumentace z dotazu č. 1

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Protokol o fyzickém převzetí neporušených nabídek

Protokol o otevírání obálek

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Smlouva o dílo

Příloha č. 1 k SOD

Příloha č. 2 k SOD

Příloha č. 3 k SOD

Dodatek č. 1 k SOD

 

 2/2023

„Rekonstrukce OÚ Skršín"

veřejná zakázka malého rozsahu

3.2.2023  23.02.2023

Výzva

Čestné prohlášení

Celkový rozpočet - zadání

Elektroinstalace - zadání

Vytápění - zadání

Projektová dokumentace

Výzva - oprava č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a změna č. 1

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Protokol o fyzickém převzetí neporušených nabídek

Protokol o otevírání obálek

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 2 k SOD

 1/2023

„DBO Parkoviště - Skršín"

veřejná zakázka malého rozsahu

2.2.2023  15.02.2023

Výzva

Čestné prohlášení

Projektová dokumentace

Výkaz výměr - zadání

Projektová dokumentace - odstranění studny 

Odpověď k dotazu č. 1

Výkaz výměr - změna č. 1

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Protokol o fyzickém převzetí neporušených nabídek

Protokol o otevírání obálek

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 k SOD

 4/2022

„Obnova místních komunikací Obec Skršín – Chrámce"

veřejná zakázka malého rozsahu

25.8.2022  07.09.2022

Výzva

Přílohy

Nové výkazy výměr - Chrámce

Nové výkazy výměr - Skršín

Vysvětlení zadávací dokumentace z dotazu č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace z dotazu č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace z dotazu č. 3

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek 

Protokol o otevírání obálek

Rozhodnutí o výběru zhotovitele

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 2 k SOD

 3/2022

„Oprava krytu místní komunikace Chrámce – Okály II."

veřejná zakázka malého rozsahu

29.6.2022  18.07.2022

Výzva

Přílohy

Oznámení o zrušení VZMR

 1/2022/0

„Zeleň na návsi Skršín - opakovaná výzva"

veřejná zakázka malého rozsahu

7.2.2022  15.02.2022

Výzva

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1 k SOD 

 2/2022

„Opravy chodníků Skršín-Dobrčice"

veřejná zakázka malého rozsahu

17.1.2022  31.01.2022

Výzva

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Protokol o otevírání obálek 

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 k SOD

 1/2022

„Zeleň na návsi Skršín"

veřejná zakázka malého rozsahu

17.1.2022  31.01.2022

Výzva

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Protokol o otevírání obálek 

Oznámení o zrušení VZMR

 2/2021

„Oprava krytu návsi Dobrčice"

veřejná zakázka malého rozsahu

17.9.2021  30.09.2021

Výzva

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o otevírání obálek

Smlouva o dílo 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 k SOD

1/2021

„Domácí čistírna odpadních vod v Chrámcích"

veřejná zakázka malého rozsahu

 24.8.2021  09.09.2021

Výzva k podání nabídek

Přílohy

Pověření komise k otvírání, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 k SOD

Změnový list

Doklady

 01/2020

„Oprava místní komunikace v Chrámcích“

veřejná zakázka malého rozsahu

 24.8.2020  10.09.2020

Zadávací dokumentace, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky,

Smlouva o dílo - Herkul

Dodatek ke smlouvě

 01/2016

„Skršín – výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem“

veřejná zakázka malého rozsahu

 02.03.2016  07.04.2016

 (smlouva o dílo, Usnesení 1,
Usnesení 2, odstoupení vítězné firmy)

 

Legenda
 
- veřejná zakázka neukončena
 
- veřejná zakázka zadána
 
- veřejná zakázka zrušena
 
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Kontaktní formulář

Pomocí tohoto formuláře nás můžete kontaktovat

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů a podobně. Technické cookies není možné vypnout.